Life Education Life Education  
 
Hem Om oss Kontakta oss
 
 
Ann-Margret Fredriksson
Presentation - Ann-Margret Fredriksson  
Coaching Föreläsningar Hälsoanalys
Coaching Föreläsningar Hälsoanalys
Innehåll
 

Livs- och karriärcoaching

Livscoaching handlar om att få helheten att fungera, att ha plats för hela livet. Det som händer oss i livet tenderar att spilla över på yrkeslivet och vice versa. Därför är det många som behöver hjälp av en Livs- och Karriär Coach för att få bättre balans eller komma tillbaka efter en sjukskrivning där utbrändhet och utmattningsdepression ofta varit diagnosen. Nu vill, och behöver man hitta ett nytt förhållningssätt till sitt arbete och undvika att samma sak händer igen. Individer som vill hitta sin framtidsplan har stor hjälp av att göra en livs-och karriärplanering. Att stanna upp och fundera på var man befinner sig i livet och i karriären, och fundera på vart man vill i framtiden är viktigt. Men också hur skapar vi balans mellan arbete och fritid.

Vårt program för Livs- och Karriärcoaching är ett grundligt, välstrukturerat program för utveckling. Målet är att ge deltagaren ökad självinsikt samt verktyg och motivation för att själv ta ansvar för sin professionella utveckling. Karriärplanering har fokus på yrkeslivet och syftar till att hjälpa människor att hitta rätt, sätta nya mål och nå dem.

Personliga hinder
De flesta klienter som vi möter i vårt arbete som karriärcoacher upplever hinder för att komma dit de vill. Därför väljer vi att aktivt arbeta med en unik metod för att hjälpa individen att kartlägga och övervinna sina hinder. Vi samtalar och kartlägger hinder samt använder en praktisk metod där vi steg för steg först kartlägger hinder och sedan jobbar bort hinder efter hinder…

Ur innehållet

 • personliga hinder- ett karriärverktyg
 • personliga hinder och brist på motivation
 • vad är den verkliga grunden för hindret
 • handlingsplan för att ta bort hinder
 • samtalsteknik för att ta bort hinder
 • hitta resurser och möjligheter för att ta sig förbi hinder
 • att göra en effektiv handlingsplan och strategi för att lyckas ta sig förbi sina hinder

Vi arbetar med 3 olika faser där vi arbetar INÅT - UTÅT - FRAMÅT

Inåtfasen handlar om att öka sin självinsikt, få en ökad förståelse för vem jag är och vad jag kan tillföra arbetsmarknaden. Detta innebär:

 • kartläggning av värderingar som leder till insikt om vad som är viktigt i arbetet och framtida karriärval.
 • kartläggning av nyckelintressen som leder till insikt om vad som behöver och kan utvecklas i yrkeslivet för att fokusera på rätt saker.
 • Analys och kartläggning av utbildning, yrkeslivserfarenhet, kompetenser och färdigheter som är mest motiverande att använda i en ny karriär.
 • Analys av drivkrafter som skapar engagemang och arbetslust

Utåtfasen handlar om att länka personliga mål mot arbetsmarknadens behov eller mot behoven i organisationen för detta krävs god kännedom om:

 • Organisationers mål och visioner
 • Framtida kompetensbehov
 • Trender i omvärlden
 • Möjliga interna/externa utvecklingsvägar
 • Kunskap om utveckling och användande av nätverk
 • Att skriva en professionell CV och ett intresseväckande brev

Framåtfasen
Analysen och resultaten utifrån inåt- utåtfasen utgör underlag för beslut om utvecklingsvägar samt mål för framtiden. Detta innebär :

 • Coaching
 • Utvärdering
 • Mål och handlingsplaner
 • Marknadsföring för att stärka det egna varumärket

 

Tillbaka

Hem
Hälsoanalyser
ES teck
Metall- och födoämnesintoleranser
Arbetsmiljö och rehab
Jobbcoaching
Föreläsningar
Länkar
Boka ett möte eller en behandling med Ann-Margret Fredriksson | E-post: info (at) lifeeducation.se | Kontakt