Life Education Life Education  
 
Hem Om oss Kontakta oss
 
 
Ann-Margret Fredriksson
Presentation - Ann-Margret Fredriksson  
Coaching Föreläsningar Hälsoanalys
Coaching Föreläsningar Hälsoanalys
Innehåll
 

Rehabilitering

Arbetsgivare har ett tydligt ansvar när det gäller anställda som drabbas av långvarig sjukskrivning. För arbetsgivare finns det därför mycket att tjäna på att tidigare ta ansvarför att genomdriva att rehabiliteringsarbetet påbörjas.

På ett betydande sätt går det nu att koppla samman strategier för lönsamhet, långsiktig hälsa och rehabilitering. Det är således inte bara en strategi för att minska kostnader i enskilda fall utan i synnerhet för att utveckla strategier för både långsiktig hälsa och lönsamhet.

Vi arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering vilket innebär att vi utför rehabutredningar, upprättar rehabplaner och arbetar aktivt med att initiera och planera verkningsfulla insatser utifrån individuella behov.

Vi deltager också i rehabprocessens alla faser från inledning och fram till det att individen återgår i arbete.

Vi erbjuder dessutom kurser och utbildningar i ”Rehabiliteringskunskap för Chefer”.

Ur innehållet:

  • kunskap om hur man kan skapa och utveckla hälsosamma arbetsplatser
  • insikt i och kunskap om vinsterna med att arbeta med rehabilitering och hälsa
  • kunskap om upprättandet av en rehabiliteringspolicy
  • hur chefer framgångsrikt kan  arbeta med rehabilitering

 

Tillbaka

Hem
Hälsoanalyser
ES teck
Metall- och födoämnesintoleranser
Arbetsmiljö och rehab
Jobbcoaching
Föreläsningar
Länkar
Boka ett möte eller en behandling med Ann-Margret Fredriksson | E-post: info (at) lifeeducation.se | Kontakt